Köpvillkor - Presentogram.net
Svenska sv | SEK
  • sv
  • SEK

Köpvillkor 


Tillämplighet

 

 

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver. 


Beställning
 

Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.
 

Priser
 

Alla priser som anges på våra sidor är inkl. moms. Priserna gäller tills nya anges, med reservation för väsentliga pris- eller valutaförändringar hos leverantör.
 

Betalning

Följande betalningsalternativ finns:

Förskottsbetala till Bankgiro:356-3277 Plusgiro:704345-8

Var noga med att ange ditt namn och ordernummer så att vi kan identifiera din betalning.

Kortbetalning via PayPal 

Faktura

I samarbete med SveaWebPay kan vi erbjuda betalning mot faktura. För denna tjänst debiterar vi en fakturaavgift på 29 kronor (inkl. moms). När ni väljer att betala mot faktura sker en kreditupplysning på ditt personnummer.Betalningsvillkor 14 dagar netto.

Högsta möjliga belopp vid betalning mot faktura är 15 000 kronor.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad från förfallodagen. Vid påminnelse debiteras lagstadgad påminnelseavgift på 60 kr. För att kunna använda betalningsalternativet faktura måste ni ha fyllt 18 år och ni får ej ha någon betalningsanmärkning. Leverans sker till den adress där ni är folkbokförd.

SveaWebPay är en del av Svea Ekonomi.

 

Få hjälp

 

 

Leverans 

Normal leveranstid är ca 1-2 dagar (vardagar) efter det att vi har mottagit din beställning Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis fjorton (14) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats. För ej uthämtat gods förbehåller sig Kortirocken KB att debitera kunden returfrakt och hanteringskostnader.

Fraktavgiften Sverige 39:-


Förändring av order 

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.
 

Avbeställning
 

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.
 

Ångerrätt
 

Som privatperson har ni enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet.Utomgraverade varor då de är specialgjorda för dig.För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar ni oss så kan vi se om ni uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 25% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.


Reklamationer
 

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.
Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.
                                                                      

Restnotering
 

Skulle en artikel vara slut, meddelas detta via e-mail eller telefon. Ni har då möjlighet att välja om ni vill invänta varan och få alla varor samtidigt eller beställa om varan vid ett senare tillfälle. Vi har tyvärr inte möjlighet att ligga på bevakning av ordern.
 

Information
 

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.
Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol. 


Falskbeställning

Då de förekommer falskbeställningar "att en okänd person gör en beställning i någon annans namn" registrerar vi alla ip-nummer så vi kan spåra händelsen Om ni råkat ut för en falskbeställning ber vi dig att kontakta oss omgående så vi kan hjälpa dig att polisanmäla händelsen. Detta ser vi mycket allvarligt på och kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig/er om detta skulle hända.

 

Säkerhet och behandling av kunduppgifter

När ni lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din beställning godkänner ni att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagandet gentemot dig.

presenten.net lämna inte ut dina personuppgifter till tredje part. Om ni vill ha vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Detta kan enkelt avbokas via akutellt nyhetsbrev eller via kontakt med oss.

Enligt personuppgiftslagen har ni rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan ni begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall oss.

 

Om cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Cookies är små filer som lagras på din dator av webbläsaren.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad dessa cookies används till och
 • hur cookies kan undvikas

På presenten.net används en vanlig cookie och en så kallad sessionscookie. Den första används för statistika ändamål, storleksinställning m.m. Den senare, sessionscookien, används för att hantera dina val på hemsidan exempelvis i sökfunktioner. Sessionscookien försvinner när ni stänger din webbläsare medan vanliga cookies sparas en längre tid på din dator. Accepterar ni inte cookies kommer vissa av webbplatsens funktioner inte att fungera.

Vill ni inte acceptera cookies kan webbläsaren ställas in så att ni automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Läs mer om Cookies på Post- och telestyrelsens webbplats

 

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 Välkommen att handla hos oss! 

 Om det är något ni undra över kontakta oss i så fall!